Pomažemo...!

Priključite nam se i Vi!

Pružimo pomoć najpotrebitijima.

Djeci s posebnim potrebama

Slijedite ovaj link

REKLAMACIJA I POVRAT
Kupac ima pravo na povrat / reklamaciju zaprimljenih proizvoda u roku od 14 dana po primitku paketa.
Reklamacije se zaprimaju pisanim putem na e-mail: info@croclubstore.com
Ugovor o kupoprodaji Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji, mora obavijestiti CroClubStore Webshop o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom putem elektroničke pošte, u kojoj će Kupac navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte.
Izjavu o jednostranom raskidu ugovora Kupac može dostaviti CroClubStore Webshopu putem e-maila info@croclubstore.com
Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora CroClubStore Wechop dostavit će Kupcu bez odgađanja, elektroničkom poštom.
Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više
komada robe koja se isporučuje odvojeno, rok za jednostrani raskid teče od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.
Ako Kupac jednostrano raskine ugovor o kupoprodaji, CroClubStore Wechop obvezuje se u roku od 14 dana od primitka izjave o jednostranom raskidu izvršiti povrat primljene kupoprodajne cijene, a nakon što Kupac izvrši
povrat kupljene robe. Kupac je kupljenu robu, u slučaju jednostranog raskida ugovora dužan vratiti CroClubStore Webshopu najkasnije u roku od 14 dana od upućivanja izjave o jednostranom raskidu ugovora CroClubStore Webshopu.
Trošak povrata kupljene robe snosi Kupac. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata cijene. U slučaju da Kupac pristane na drugi način povrata plaćenog iznosa, neće snositi nikakve troškove u odnosu na povrat.
Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Kod povrata robe te ponovnog slanja istog proizvoda dostavu bez obzira na iznos narudžbe plaća Kupac.
Odaberite valutu plaćanja
CHF Švicarski franak
EUR Euro

KATEGORIJE